Western Union в Перник

За да получете пари:

  • е необходимо да имате валиден документ за самоличност – лична карта, шофьорска книжка или международен паспорт;
  • да знаете от коя държава е превода;
  • да знаете пълното име на изпращача;
  • да знаете очакваната сума и контролния номер на превода / (MTCN).

При изпращането на парите Вашият близък трябва да е изписал правилно имената Ви на латиница, както са по документа Ви за самоличност.

За да изпратите пари:

  • се нуждаете от валиден документ за самоличност;
  • трябва да  знаете в коя страна искате да изпратите пари,
  • трябва да знаете сумата, която искате да изпратите;
  • трябва да знаете имената на получателя и как се изписват на латиница по неговия документ за самоличност.

При изпращане на пари трябва да внесете сумата плюс съответната Western Union такса. В България се работи във български лева и евро.

След като сте платили превода и сте подписали формуляра:

  • Служителят на Western Union ще Ви върне документа за самоличност и копие от формуляра за изпращане на пари. На него можете да видите контролния номер за превода (MTCN), както и сумата, която ще бъде изплатена.
  • Свържете се с получателя и го информирайте , че може да получи парите във всяко представителство на Western Union в държавата, в която се намира. Той трябва да знае Вашите три имена, точната сума и контролния номер.

Western Union е международна компания с многогодишна история, която е специализирана в експресните парични преводи. Тя е световен лидер за този вид услуги и разполага с партньорска мрежа в цял свят. Чрез Western Union можете да изпратите пари на свой близък или приятел до почти всяка точка на света в рамките на минути.